A+ A-

Klinkprocesbewaking en
functiedocumentatie

Integraal kwaliteitsmanagementsysteem

Het klinkprocesbewakingssysteem is een integraal onderdeel van de GAV 8000 electronic. Door de combinatie van het gebruik van functiegedocumenteerde blindklinknagels en het gebruik van de klinkprocesbewaking

van de GAV 8000 electronic worden procesveilige verbindingen gegarandeerd. Het integrale GESIPA®--kwaliteitsmanagementsysteem garandeert precisie en nauwkeurigheid van de eerste productiestap tot na het klinken.

Geïntegreerde klinkprocesbewaking


De GAV 8000 electronic wordt altijd geleverd inclusief klinkprocesbewaking van GESIPA®, die de gebruiker talrijke voordelen biedt. Door het integrale kwaliteitsconcept wordt optimale procesbeveiliging gegarandeerd. Bovendien komt een systeemkalibratie bij een apparaatvervanging te vervallen. De geringe installatiewerkzaamheden maken zelfstandig bedrijf van installaties eenvoudig mogelijk. Bovendien zijn er interfaces voor de besturingsintegratie beschikbaar.

Kwaliteitsmanagementsysteem


Het GESIPA®-kwaliteitsmanagementsysteem garandeert precisie en nauwkeurigheid vanaf de eerste productiestap tot na het plaatsen van de blindklnknagel. De combinatie van het gebruik van functiedocumentatie en het gebruik van de klinkprocesbewaking van de GAV 8000 electronic staat garant voor procesveilige verbindingen. Het complete kwaliteitsmanagementsysteem bestaat uit drie delen:

  • Afmetingscontrole
  • Controle van de functies
  • Klinkprocesbewaking

De afmetings- en functiecontrole worden in de GESIPA®-fabriek uitgevoerd, de klinkprocesbewaking vindt plaats tijdens het klinkproces in de productie.

Functiedocumentatie - klinkcurve


Voor elke productiepartij van toepassingsspecifieke blindklinknagels wordt in gekalibreerde testvoorzieningen de klinkcurve gemeten, naast andere paramaters. De meetresultaten van schachtvervorming, inbrenggedrag, doornbreuklast en aantrekkracht worden met de streefwaarden vergeleken om er zeker van te zijn, dat de blindklinknagel tijdens de toepassing naar wens omgevormd wordt en een betrouwbare verbinding creëert.

Functiedocumentatie - doornuitdrukkracht


Met behulp van een uitdruknaald wordt de in de geplaatste klinknagel achtergebleven restklinkdoorn uitgedrukt. Aan het verloop van de gemeten kracht kan afgeleid worden, of de restklinkdoorn permanent vastzit is en geen klappergeluiden kan veroorzaken. Alleen als deze beide waarden in het tolerantiebereik liggen, wordt de charge voor aflevering vrijgegeven.