A+ A-

Blindklinkmoeren

Betrouwbaar schroefdraad voor verschillende toepassingen

Blindklinkmoeren en blindklinkschroeven worden voor allerlei toepassingen gebruikt in ambacht en industrie, op plaatsen waar stabiele en losneembare verbindingen moeten worden gecreëerd. Typische bedrijfstakken zijn de automobielsector, de productiesector voor witgoed,

verwarmings- en luchtbehandelingssystemen, zonnepaneelframes, elektronica en de bouwsector. Het GESIPA®-competentiecentrum in Keighley, Engeland, ontwikkelt en produceert in nauwe samenwerking met onze technici in Duitsland ook speciale oplossingen.

Voor meer informatie over de producten kunt u contact opnemen met de desbetreffende contactpersoon (als u uit Nederland komt, wordt u doorverwezen naar de website van onze handelspartner VIBA).
 Contact