A+ A-

GESIPA®

Gegevensbescherming

Uw gegevens zijn veilig bij ons. Het spreekt voor zich dat wij verantwoord omgaan met uw persoonlijke gegevens en rekening houden met alle relevante bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming
 

1. Omgang met persoonlijke gegevens

We verzamelen, gebruiken en geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit wettelijk is toegestaan of als u instemt met het verzamelen van gegevens. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die dienen om u te identificeren en die naar u herleid kunnen worden - bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. We verwerken en bewaren persoonlijke gegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of als dit is bepaald door de Europese richtlijnen of andere wet- en regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen. Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijnen of andere wet- en regelgeving voorgeschreven opslagperiode verloopt, worden de persoonlijke gegevens standaard geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. We zijn gerechtigd om uw informatie met andere bedrijven in onze groep te delen teneinde bepaalde diensten te verlenen. Sommige groepsmaatschappijen kunnen zijn gevestigd in landen waar een ander niveau aan gegevensbescherming wordt gehanteerd. We garanderen een adequate gegevensbescherming door middel van contractuele overeenkomsten met de groepsmaatschappijen. U stemt uitdrukkelijk in met dergelijke vormen van gegevensoverdracht.

 

2. Verzameling van algemene gegevens en informatie

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt onze website een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie-elementen worden opgeslagen in de logbestanden van de server. Het volgende kan worden vastgelegd: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het apparaat dat toegang vraagt, (3) de website van waaruit het apparaat dat toegang vraagt toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde "referrer"), (4) de subwebsites die worden bezocht via het apparaat dat toegang vraagt tot onze website, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het systeem dat toegang vraagt en (8) andere vergelijkbare gegevens en informatie die dienen om risico's te voorkomen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen. Uit deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over gebruikers. Deze informatie is onder andere vereist om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de advertenties ervoor te optimaliseren, (3) de langetermijnfunctionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen en (4) wetshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor wetshandhaving in geval van een cyberaanval. Daarom evalueren we deze anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds statistisch en anderzijds met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken.

 

3. Cookies

Deze website maakt gebruik van zogeheten cookies. Dit zijn tekstbestanden die door de server op uw computer worden opgeslagen. Ze bevatten informatie over de browser, het IP-adres, het besturingssysteem en de internetverbinding. We zullen deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven of aan persoonlijke gegevens koppelen. Cookies hebben twee hoofdfuncties. Ze helpen ons om u gemakkelijker door onze content te laten navigeren en de website correct weer te geven. Ze worden niet gebruikt om virussen over te brengen of om programma's te starten. Gebruikers hebben de mogelijkheid om ook zonder cookies toegang te krijgen tot onze content. Om dit te doen, moeten de desbetreffende instellingen in de browser worden gewijzigd. Gebruik de helpfunctie van uw browser om erachter te komen hoe cookies kunnen worden uitgeschakeld. We willen u er echter op wijzen dat daarmee sommige functies van deze website kunnen worden aangetast en het gebruiksgemak mogelijk wordt ingeperkt. Via de websites www.aboutads.info/choices/ (VS) en www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) beheert u uw cookie-instellingen voor online-advertenties.

 

4. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogeheten "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om een analyse te maken van uw gebruik van de website. De door de cookie vergaarde informatie over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering in te schakelen via deze websites, wordt uw IP-adres voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere landen binnen de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van de website gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten te verlenen aan de exploitant van de website die te maken hebben met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-informatie. U kunt met een bepaalde instelling van uw browser voorkomen dat er cookies worden opgeslagen. We wijzen u er echter op, dat u in dat geval niet van alle functies van de website volledig gebruik kunt maken. Daarnaast kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: Browser add-on voor het deactiveren van Google Analytics. Klik op deze link als alternatief voor de browser-add-on of voor browsers op mobiele apparaten, om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens via deze website verzamelt. Er wordt dan een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken. U vindt meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming op www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://www.google.de/intl/de/policies/.

 

5. Gebruik van plug-ins voor sociale media

We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Xing en YouTube. U herkent de aanbieder van de plug-in aan de markering boven de eerste letter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en het daarmee activeert, ontvangt de plug-in-aanbieder de informatie dat u de desbetreffende website van onze online-content heeft bezocht en dat verdere gegevens mogen worden overgedragen. Bij Facebook wordt het IP-adres volgens de facebookprovider in Duitsland direct geanonimiseerd na de vastlegging ervan. Door de plug-in te activeren, worden persoonlijke gegevens van u naar de respectieve plug-in-provider verzonden en daar opgeslagen (voor Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-inprovider gegevens verzamelt, vooral via cookies, raden we u aan alle cookies te verwijderen door op het overeenkomstige veld in de beveiligingsinstellingen van uw browser te klikken. We hebben geen invloed op de gegevens die door de plug-inproviders worden verzameld en hun gegevensverwerking, en we kennen evenmin de volledige reikwijdte van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de bewaartermijnen. We weten ook niets over het verwijderen van de gegevens die door de plug-inprovider zijn verzameld. De plug-inprovider slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of het correct weergeven van zijn website. Dergelijke evaluaties dienen vooral (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om relevante advertenties weer te kunnen geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. U moet daartoe contact opnemen met de betreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden we u de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, teneinde onze content te verbeteren en om de content voor u als gebruiker interessanter te maken. Raadpleeg hieronder het privacybeleid van de providers voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door de plug-inprovider. Ze geven u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.
Adressen van de plug-inproviders en hun internetverwijzing naar gegevensbeschermingsinformatie:
 

6. Gegevensbeveiliging / veilige gegevensoverdracht

We beveiligen onze IT-systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen ongewenste toegang, raadpleging, overdracht, invoer, verlies en distributie, evenals vernietiging en wijziging door onbevoegde personen. De overdracht van persoonlijke gegevens op onze websites is beveiligd volgens de gangbare technische normen.

 

7. Omgang met contactgegevens

Als u contact met ons opneemt via de aangeboden contactmogelijkheden, worden uw gegevens opgeslagen zodat ze gebruikt kunnen worden om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven.

 

8. Uw rechten

Op verzoek ontvangt u gratis informatie over of er persoonlijke gegevens over u zijn verwerkt en, indien van toepassing, welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. Als uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan (bijvoorbeeld gegevensbewaring), heeft u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en uw persoonlijke gegevens te verwijderen (voor de toekomst). U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Als u bezwaar maakt, zullen we de verwerking van uw persoonlijke gegevens stopzetten, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die dienen voor het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. U heeft het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking voor de toekomst op elk moment in te trekken zonder opgaaf van redenen.

 

9. Contactpersonen

Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens op deze website is de verantwoordelijke instantie:
De GESIPA®-functionaris voor gegevensbescherming:

Ben Hansen
E-Mail: b.hansen_ett_@bendigital_dot_.de

10. Aansprakelijkheidsbeperking

Als aanbieder zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud die wij publiceren conform de algemene wettelijke bepalingen hieromtrent. De inhoud van onze websites is naar beste weten en overtuiging samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. We kunnen echter niet garanderen dat de aangeboden informatie altijd volledig, correct en actueel is. Dat geldt eveneens voor alle verwijzingen ('links') waarnaar deze website direct of indirect verwijst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die via een dergelijke link kunnen worden bereikt. We behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving vooraf wijzigingen of toevoegingen aan te brengen aan de aangeboden informatie.