A+ A-

Kwaliteit bij GESIPA

Meetbaar + duurzaam


 

GESIPA® heeft al miljoenen keren bewezen een betrouwbare en constante partner te zijn dankzij onze almaar toenemende ervaring met productie in combinatie met een uniek kwaliteitsconcept. Het samenspel van hooggekwalificeerde medewerkers, de beste productiemachines en productiegerelateerde kwaliteitsorganisatie staat garant voor hoge klanttevredenheid. Het veiligstellen en continu uitbreiden van deze hoge kwaliteitsstandaard vormt een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid van GESIPA® maar is tegelijkertijd een verplichting aan onze tradities. Samen met DIN EN ISO 9001 vormt IATF 16949 de basis van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

We werken continu aan verdere verbetering volgens de principes van KAIZEN, CIP en 5S. We controleren onze processen regelmatig op basis van kengetallen, evalueren ze en optimaliseren permanent onze processen in de praktijk van alledag. Alle medewerkers zijn actief betrokken bij dit proces van continue verbetering. Met het oog op de toekomstige generaties zijn onze acties in harmonie met economie, ecologie en onze maatschappelijke verantwoordelijkheden. GESIPA® besteedt aandacht aan het zuinig omgaan met hulpbronnen en de bescherming van het milieu. Alle GESIPA®-producten voldoen aan de eisen van de Europese RoHS-richtlijn 2011/65/EU RoHS.

Milieubescherming en duurzaamheid

Wij zetten ons in voor een duurzame bedrijfsvoering, het beschermen van het milieu en het continu verbeteren van onze milieuprestaties.

We maken zorgvuldig en efficiënt gebruik van energie en andere hulpbronnen in ons streven naar het verminderen en elimineren van milieuvervuiling. Onze producten en diensten dienen gedurende hun hele levenscyclus milieuvriendelijk en duurzaam te zijn. Wij moedigen onze medewerkers aan om milieuvriendelijk te werken.

Wij zetten ons in voor een duurzame bedrijfsvoering, het beschermen van het milieu en het continu verbeteren van onze milieuprestaties. Sinds voorjaar 2019 is ons milieuzorgsysteem gecertificeerd volgens de ISO 14001-norm die ook interne bedrijfsnormen vastlegt.

Veiligheid en gezondheid op het werk

We beschermen het leven en de gezondheid van onze medewerkers door een veilige en ergonomische werkomgeving te bieden.

We nemen veiligheidsmaatregelen nadat we de gevaren, belastingen en risico's hebben geïdentificeerd en beoordeeld. We zetten ons in om ongevallen tijdens het werk te voorkomen door middel van preventieve maatregelen en opleidingsprogramma's. We overleggen met, en betrekken onze medewerkers bij de gezondheid en veiligheid op het werk. We stimuleren onze medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van gezond werken.

Kwaliteit van de producten en diensten

Wij stellen onze klanten tevreden door de vereiste kwaliteit te overtreffen en door voor al onze processen, producten en diensten te streven naar 'foutloos' werken.

Elke werknemer is gekwalificeerd, voert de processen uit en leeft de normen na die in zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied gelden. We stellen meetbare doelen en evalueren de prestaties van onze bedrijfsprocessen aan de hand van relevante parameters. Wij achterhalen systematisch de oorzaken van fouten en we lossen deze effectief en duurzaam op. We streven naar gestroomlijnde processen die verspilling voorkomen.