GESIPA Merkzettel

Privacy policy

Uw gegevens zijn veilig bij ons.
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens verantwoordelijk, met inachtneming van alle relevante bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

1. Gebruik persoonlijke gegevens

Wij verzamelen, gebruik en wisselen uw persoonlijke gegevens alleen uit aan derden, als dit is toegestaan door de wet of door uw toestemming. Met persoonlijke gegevens wordt alle informatie bedoeld die kan worden gebruikt om u als persoon te identificeren en terug geleid kan worden naar u) zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij verwerken en slaan persoonlijke gegevens alleen op voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken, of voor zover dit door de Europese wetgever of andere wetgevers wordt voorgeschreven door wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke (verantwoordelijk voor de gegevensbescherming) is onderworpen. Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn vervalt, worden persoonlijke gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met wettelijke vereisten. We kunnen uw informatie delen met andere bedrijven in onze groep om bepaalde diensten te verlenen.  Groepsmaatschappijen kunnen zich bevinden in landen die niet zorgen voor een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming. Wij garanderen passende gegevensbescherming door contractuele overeenkomsten met de bedrijven in de groep. U dient uitdrukkelijk akkoord te gaan met dergelijke gegevensoverdrachten.

2. Verzameling van algemene gegevens en informatie

Onze website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer de website wordt opgeroepen. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende informatie kan worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypen en -versies, (2) het besturingssysteem gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website vanwaar een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), ( 4) de sub-websites die worden bereikt via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.
Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekken wij geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en advertenties te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid op de lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie te waarborgen, en (4) rechtshandhavingsinstanties voorzien van de nodige informatie voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. We analyseren daarom de verzamelde gegevens ten behoeve van statistieken en met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om het best mogelijke niveau van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging voor de persoonlijke gegevens die we verwerken te waarborgen.

3. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dat zijn tekstbestandjes, die vanaf de server op uw computer worden geplaatst. Ze bevatten informatie over uw browser, IP-adres, besturingssysteem en internetverbinding. Deze gegevens worden door ons niet aan derden doorgegeven en zonder uw toestemming niet aan persoonsgegevens gekoppeld.
Cookies hebben vooral de volgende twee functies. Ze helpen ons uw navigatie door ons aanbod te vergemakkelijken en maken een correcte weergave van de website mogelijk. Ze worden niet gebruikt om virussen binnen te loodsen of programma’s te starten.
Gebruikers hebben de mogelijkheid ons aanbod ook zonder cookies te bekijken. Hiervoor moeten in de browser de betreffende instellingen worden gewijzigd. Informeer u via de helpfunctie van uw browser over hoe u cookies kunt uitschakelen. Wij wijzen u er echter op dat daardoor enkele functies van deze website wellicht niet optimaal zullen werken en het gebruikscomfort wordt verminderd. Via de pagina’s http://www.aboutads.info/choices/ (VS) en http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) kunt u cookies voor online advertenties beheren.

4. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. Doordat op deze website de IP-anonimisering geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort.
In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de websitebeheerder nog andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht. U kunt verhinderen dat cookies op uw computer worden geplaatst, door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig zult kunnen benutten.
Bovendien kunt u zelf verhinderen dat de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google worden doorgestuurd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: browser add-on voor het uitschakelen van Google Analytics.
Als alternatief voor de browser add-on of in browsers op mobiele apparaten, kunt u op deze link klikken, om de registratie door Google Analytics binnen deze website voor de toekomst te verhinderen. Hierbij wordt een opt-out cookie op uw apparaat geplaatst. Indien u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacy vindt u respectievelijk onder http://www.google.com/analytics/terms/nl.html en https://www.google.com/intl/nl/policies/.

5. Gegevensbeveiliging / veilige gegevensovedracht

Gegevensbeveiliging / veilige gegevensovedrachtDoor middel van technische en organisatorische maatregelen beveiligen we onze IT-systemen tegen onbedoelde toegang, toegang, overdracht, binnenkomst, verlies en distributie, evenals vernietiging en wijziging door niet-geautoriseerde personen. De datatransmissie van persoonlijke gegevens op onze websites is beschermd volgens de nieuwste technische normen.

6. Omgang met contactgegevens

Als u contact met ons opneemt via contactgegevens, uw contactgegevens worden opgeslagen, zodat ze kunnen worden gebruikt om te verwerken en beantwoord uw verzoek. Zonder uw toestemming zullen deze gegevens dat niet zijn vrijgave aan derden.

7. Uw rechten

Als u contact met ons opneemt via de aangeboden contactopties, worden uw contactgegevens opgeslagen zodat ze kunnen worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet bekendgemaakt aan derden. Als uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren (bijvoorbeeld het bewaren van gegevens), hebt u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en uw persoonlijke gegevens (voor de toekomst) te verwijderen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. We zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij we kunnen aantonen dat dwingende legitieme belangen prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden of dat de verwerking van de gegevens bestemd is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. U hebt het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking voor de toekomst op elk gewenst moment in te trekken zonder opgaaf van redenen.

7. Contact

Met betrekking tot uw persoonlijke gegevens op deze website, is de verantwoordelijke instantie:

GESIPA Blindniettechnik GmbH
Nordendstraße 13-39
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany


SFS Data Protection Officer:Christina Schönenberger
E-Mail: dataprotection_ett_@sfs_dot_.biz

8. Disclaimer

Als provider zijn wij verantwoordelijk voor de inhoud die door ons wordt gepubliceerd volgens de algemene wettelijke bepalingen. De inhoud van onze website wordt naar beste weten en op onze manier samengesteld en bijgewerkt. We kunnen niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, correct en in ieder geval up-to-date is. Dit geldt ook voor alle links waarnaar deze website direct of indirect verwijst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van een externe site die wordt bereikt met een dergelijke link. We behouden ons het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de verstrekte informatie.